Uzm. Dr. Sevinç Üretmen

Görev Aldığı Bölümler Dahiliye (İç Hastalıkları)
Görev Aldığı Lokasyonlar İzmir Tınaztepe Buca Hastanesi

1999 : Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, İZMİR

2003 : Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanasi Uzmanlık Eğitimi, İZMİR

2008 : Çanakkale Onsekiz  Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi, Yardımcı Doçent Eğitimi, ÇANAKKALE

1999  -  2003 : İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İZMİR

2003  -  2005 : Gazi Hastanesi, İZMİR

2005  -  2007 :  İlgi Tıp, İZMİR

2007 -  2011 : Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve  Uygulama Hastanesi, ÇANAKKALE

2011 -           : Özel Tınaztepe Hastanesi

Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı (özeti ekte)  ve  Danışman(lar)ı :

Karaciğer Sirozu Olan Hastalarda Kemik Yapım ve Yıkım Parametreleri ve Kemik Mineral Yoğunluğu Ölçümlerinin Değerlendirilmesi

Katıldığı Kurslar :

Akut Miyokard İnfarktüsünde Güncel Yaklaşımlar – Türk Kardiyoloji Derneği 2004
Eserler:

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler :

·   A1. Gol M, Ozsener S, Sendag F, Uretmen S, Oztekin K, Tanyalcin T, Bilgin O, ‘’Does tibolone affect serum leptin levels and body weight in postmenopausal women?’’ Arch Gynecol Obstet.;272(2):127-30 (2005).
·   A2. Uretmen S, Gol M, Cimrin D, Irmak E, ‘’Effects of chronic liver disease on bone mineral density and bone metabolism markers in postmenopausal women’’, Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 123, 1 67-71 (2005). 

Uluslararası Bildiriler : 

Ukinç K, GÖL SÜ, Çetin H, Topaloğlu H. Evaluation of the diabetic patients who treated in first and second degreee medical centers: first survey report of North – West region of Turkey. 20 th International Diabetes Federation Congress 2009 Montreal - Canada.    

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler :

·    Gol M, Şendağ F, Üretmen S, Öztekin K. Obez ve NoObez postmenopozal Kadınlarda Tibolon Kullanımının Serum Lipid profili Üzerine Olan Etkilerinin Karşılaştırılması. T. Klin. J Gynecol Obst  12:466-470 (2002) 

Ulusal Bildiriler:

·    Ukinç K, Göl SÜ, Gür S, Kurkur Ö. Çanakkale diabetik hastaların tedavisinde nerede ? İlk veriler. 45. Ulusal Diabet Kongresi 2009 Antalya.
·    Ukinç K, Çetin H, Göl SÜ, Gür S, Topaloğlu F. Diyabetik hastaların bilgi düzeylerinin değerlendirilmesi: Çanakkale ili ilk verileri.  45. Ulusal Diabet Kongresi 2009 Antalya
·     Ukinç K, Çetin H, Göl SÜ, Gür S, Topaloğlu F. Üniversite hastanesi servis hemşirelerinin diyabet hakkında bilgi düzeylerinin değerlendirilmesi. 45. Ulusal Diabet Kongresi 2009 Antalya.  

İlgi Alanları: 

·    Obezite ve tedavisi, Tiroid Hastalıkları, Diabet hastalığında yeni tedavi seçenekleri.

Türk İç Hastalıkları Derneği

İçeriğin Devamı İçin Tıklayın