Uzm. Dr. Oruç Ali Guliyev

Görev Aldığı Bölümler Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Görev Aldığı Lokasyonlar İzmir Tınaztepe Galen Bayraklı Hastanesi

Mezun olduğu üniversite :

Tıp Fakültesi : Azerbaycan Nahçivan Devlet Üniversitesi Tıp Fakültesi /2007

Uzmanlık eğitimi : Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü /2019

Bugüne kadar çalıştığı kurum/kuruluşlar:

2011 - 2014   Azerbaycan Nahçivan Şehri  Çocuk Rehabilitasyon Merkezi

2015 - 2019   Ege Üniversitesi Çocuk Hastanes

Akademik çalışamalar 

Kök Hücre Transplantasyonu Yapılan Talasemi Majör Tanılı Hastalarda Uzun Dönem Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi, Dr. Oruç Ali Guliyev , Prof. Dr Serap Aksoylar, Ege Üniversitesi, Çocuk Hastanesi, Pediatrik Kök Hücre Nakli Ünitesi  / 2019 İzmir 

Ağır Kombine ve Kombine İmmun Yetmezliklerde Dirençli CMV enfeksiyonu: RAG1, ZAP70 Ve ORAI1 mutasyonları. Oruç Ali Guliyev , Karaca N., Aksu G., Kütükçüler  N. 5 Klinik İmmünoloji Kongresi , Türkiye, 20 - 23 Mart 2019

Katıldığı Kurslar 

 • Çocuklarda İleri Yaşam Desteği Kursu (ÇİYAD)  ,Çocuk Acil Tıp Ve Yoğum Bakım Derneği  Nisan 2017

 • Neonatolojide Stabilizasyon Kursu /Haziran 2017 

 • Neonatal Resusitasyon Programı (NRP) / TC Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu , Kasım 2017

 • Yenidoğan İnvaziv Girişimler Ve Simule Uygulamalı Yaklaşımlar Kursu ( 32. EGENEOSİM) /Aralık 2017  Ege Üniversitesi 

 • 1. Ulusal Dr.Behçet Çocuk Kongresi , Beslenmede Sık Karşılaşılan Sorunlara Yaklaşım Ve Çözümleri Kursu / Mart 2019

 • S.T.A.B.L.E. ( Sugar And Safe Care, Temperature, Airway, Blood Pressure , Lab Work, Emotional Support) Haziran 2019 İzmir

 • Perinatoloji Pratiğinde D Vitamini Ve Etkileri / Kasım 2019

 • Türk Çocuk Gastroenteroloji , Hepatoloji Ve Beslenme Derneği , Çocuklarda Beslenme Kursu / Mart 2020 

 

Katıldığı Kongre Ve Sempozyumlar

 • 9.Ege Pediatri Ve 5. Ege Pediatri Hemşireliği Kongresi / Aralık 2015 Ege Üniversitesi

 • Puader ( Pediatri Uzmanlık Akademisi Derneği ) 5. Kongresi , Çocuk Acil Kursu / 2016 İzmir 

 • 10. Pediatri Ve 6. Pediatri Hemşireliği Kongresi /Aralık 2017 Ege Üniversitesi

 • Genç Alerjistler İle Alerjideki Yenilikler Sempozyumu / Eylül 2018 

 • 1. Ulusal Dr.Behçet Uz Çocuk Kongresi /Mart 2019 İzmir 

 • 5.Klinik İmmünoloji Kongresi , Klinik İmmünoloji Derneği  / Mart 2019 Antalya 

 • Neonatolojide Güncel Protokoller Sempozyumu /Haziran 2019

 • 11.Ege Pediatri Ve 7.Ege Pediatri Hemşireliği Kongresi / Aralık 2019 Ege Üniversitesi

 • Türk Pediatri Kongresi / Haziran 2019 Kıbrıs 

 • 2. Ulusal Dr Behçet Uz Çocuk Kongresi / Mart 2020 İzmir 

Sayfa içeriği güncellenmektedir.
İçeriğin Devamı İçin Tıklayın