Uzm. Dr. Fatih Balaban

Görev Aldığı Bölümler Anestezi ve Reanimasyon
Görev Aldığı Lokasyonlar İzmir Tınaztepe Galen Bayraklı Hastanesi

2001 Osmangazi  Üniversitesi Eskişehir, Tıp Fakültesi, Lisans

2010 S.B. Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ankara, Anesteziyoloj ve Reanimasyon, Uzmanlık

Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı (özeti ekte)  ve  Danışman(lar)ı :

Laparoskopik kolesistektomi vakalarında preoperatif uygulanan farklı Pregabalin dozlarının postoperatif ağrı ve opioid ihtiyacı üzerine etkisinin plasebo kontrollü araştırılması

Doç. Dr. Ayşegül ÖZGÖK , Uzm. Dr. Seyhan YAĞAR

2001- 2002 Niğde Bor 1 Nolu Sağlık Ocağı

2002- 2003 Bor Devlet Hastanesi Acil Servis

2003- 2004 Ankara Ortaköy Sağlık Ocağı

2004- 2005 Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği

2005- 2010 S.B. Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi

2010- 2011 S.B. Akhisar Devlet Hastanesi

2011- Medical Park İzmir Hastanesi

22.5.2012-28.12.2012 İzmir Üniversitesi Tıp Fakültesi

03.4.2013–30.12.2013 Manisa Özel Sekiz Eylül Hastanesi

2014- 2016 İzmir Üniversitesi Tıp Fakültesi

2016- Medical Park İzmir Hastanesi

İdari Görevler :

S.B. Akhisar Devlet Hastanesi Kalite Temsilcisi (2010 - 2011)

Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler (Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir):

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

 

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

2014-2015

Tüm yıl

İzmir Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 3

 Ağrı Nörofizyolojisi, CPR

 

  2

 

  2

 

  50

2015-2016

Tüm yıl

İzmir Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji Dönem 4 stajı (Lokal Anestezikler, Akut ve Kronik ağrı tedavisi, CPR)

 

  40

 

  10

 

  50

 

ESERLER

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

A1. Yazıcıoğlu, H., Özgök, A., Balaban, F.,  Doğanay, B. ve S. Ünver, “Single dose esmolol attenuates bispectral index scale response to intubation during fentanyl-midazolam anesthesia for cardiac surgery” Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery (Kardiyak cerrahide fentanyl-midazolam anestezisine eklenen tek doz esmolol entübasyona verilen bispektral indeks skala yanıtını azaltır. Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi) 2012; 20(1): 72-78

A2. Balaban, F., Yagar, S., Ozgok, A., Koc, M. ve H. Gullapoglu, “A randomized, placebo-controlled study of pregabalin for postoperative pain intensity after laparoscopic cholecystectomy” Journal of Clinical Anesthesia  24, 175–178, 2012.

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

B1. Yazicioglu, H., Ozgok, A., Unver S., ve F. Balaban, “Esmolol attenuates the BIS response to intubation during fentanyl-midazolam anaesthesia for cardiac surgery”  EACTA 2008  Antalya, Turkey, 11 - 14 June 2008 Journal of Cardiothoracic and Vascular Anesthesia Vol 22, No 3S. O-29 (s 13).

B2. Balaban, F., Yagar, S., Ozgok, A., Koc, M. ve H. Gullapoglu, “Preoperative oral pregabain vs placebo in laparoscopic cholecystectomy” Euroanaesthesıa 2010 The European Anaesthesiology Congress Helsinki, Finland, 12-15 June 2010 14AP5-8 (s205).

C. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler :

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

D1. Demir, A., Turan, S., Balaban, F., Karadeniz, Ü. Ve Ö. Erdemli, “Anestezi uygulamaları ile ilgili olarak preanestezik değerlendirme sırasında hastalarda yapılan anket çalışması.. Türk Anest Der Dergisi 2009; 37(4):225-233

D2. Kazancı, D., Turan, S., Balaban, F., Boran, E., Aydınlı, B.,Ünver, S. ve A. Özgök, Laktatlı Ringer ile Hazırlanmış Kardiyopleji Solüsyonunda İn Vitro Aglütinasyon”.  GKDA Derg 17(3):71-73, 2011.

D3. Gülapoğlu, H., Ünver, S., Muslu S., Balaban, F. ve A. Özgök. “Genel Anestezi ve Spinal Anestezi Sonrası Postoperatif Kognitif Fonksiyonların Karşılaştırılması”. Turkiye Klinikleri J Anest Reanim 2013;11(2):61-6.

D4. Koç, M., Ünver, S., Aydınlı, B., Güçlü Ç.Y., Kazancı D., Balaban, F., Özgök, A.  “Kalp Cerrahisinde Üç Farklı Anestezi Tekniğinin Serebral Oksijenasyon ve Postoperatif Nörokognitif Fonksiyonlar Üzerine Etkisi” GKDA Derg 20(2):77-84, 2014 doi:10.5222/GKDAD.2014.077

 

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E1. Kazancı, D., Balaban, F., Yagar, S., Aydınlı, B., Ünver, S. ve A. Özgök, “Laktatlı Ringer ile hazırlanan kardiyopleji ile hasta kanının aglütinasyonu: Olgu sunumu” Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği XIV. Ulusal Kongresi 31 Mayıs – 03 Haziran 2007 P21 (s 93)

E2. Koç, M., Ünver, S., Aydınlı, B., Balaban, F., Özgök, A. ve S. Muslu, ”Açık kalp cerrahisinde Sevofluran, Propofol ve Midazolam anestezisinin; Near İnfrared Spektrofotometri (NIRS) ile serebral oksijen saturasyonuna ve postoperatif dönemde  nörokognitif fonksiyonlar üzerine etkisi” TARK 2009 P-31 (s 54).

E3. Demir, A., Turan, S., Balaban, F., Karadeniz, Ü. ve Ö. Erdemli, Anestezi uygulamaları ile ilgili olarak preanestezik değerlendirme sırasında hastalarda yapılan anket çalışması” TARK 2009 P-295 (s 188).

E4. Gülapoğlu, H., Ünver, S., Muslu S., Balaban, F. ve A. Özgök, “Genel anestezi ve rejyonel anestezinin postoperatif kognitif fonksiyon açısından karşılaştırılması” TARK 2009 P-478 (s 282).

E5. Özmete İ.K., Balaban F., Aslan D., Seval H.Ö., Çetin H.Y., Daşçı H., Adanır T. “Kalsiyum Kanal Bloker Zehirlenmesi: İki Olgu Sunumu” 18. Ulusal yoğun bakım Kongresi 2016, P-186

E6. Balaban F., Çetin H.Y., Aslan D., Daşçı H., Özmete İ.K., Adanır T. “Koagülasyon monitörizasyonunun42 yapılamadığı koagülopati gelişmiş bir olguda hemostaz yönetimi” TARK 2016, P-010 (s 42)

E7. Çetin H.Y., Balaban F., Seval H.Ö., Daşçı H., Aslan D., Adanır T. “Laparoskopik Tüp Mide Ameliyatı Sonrası Yoğun Bakım Ünitesine İhtiyaç Duyulur mu?” TARK 2016, P-172 (s 57)

E8. Yıldız F., Balaban F. “Bronkoskopik Akciğer Hacim Küçültme Coil tedavisi uygulanan Ağır KOAH hastalarında genel anestezi deneyimi”. Türk Toraks Derneği 20. Yıllık Kongresi, 5-9 Nisan 2017. Sözlü sunum SS-045.

F. Referanslar :

Prof. Dr. Özcan Erdemli : Ankara Acıbadem Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği (0 532 2618974)

Prof. Dr. Aslı Dönmez : Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği (Ankara) (0 532 2256473)

Prof. Dr. Eyüp Hazan : Medical Park İzmir Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi A.B.D.   (0 532 3978515)

Prof. Dr. Eray Copçu : MEST Meme ve Estetik Cerrahi Kliniği (0 532 2434342)

Prof. Dr. Murat Cem Miman : Medical Park İzmir Hastanesi Kulak Burun Boğaz A.B.D. (0 535 6654834)

Doç. Dr. Seyhan YAĞAR : Türkiye Yüksek ihtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi (Ankara) Klinik Şefi  (0 532 4171143)

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler :

1- EACTA ( European Association of Cardiothoracic Anaesthesiology)

2- Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği

3- Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği

4- Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanları Derneği

İçeriğin Devamı İçin Tıklayın