Uzm. Dr. Cem Ece

Görev Aldığı Bölümler Anestezi ve Reanimasyon
Görev Aldığı Lokasyonlar İzmir Tınaztepe Galen Bayraklı Hastanesi

2002 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Lisans Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık

2012 Ege Üniversitesi  Anesteziyoloji ve Reanimasyon,

Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı (özeti ekte)  ve Danışman(lar)ı

Yoğun Bakım Hastalarında Serum CRP düzeylerinin sepsis değerlendirmesindeki yeri

Tez Danışmanı : Doç. Dr. İlkin Çankayalı

2003-2004

 Bozkurt Merkez Sağlık Ocağı

Pratisyen Hekim

2004-2006

 Ödemiş Sağlık Polikliniği

Pratisyen Hekim

2006-2012

 Ege Üniv. Tıp Fak. Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD

Öğretim Görevlisi  

2012-2016

T.C.S.B. Menemen Devlet Hastanesi

Uzm. Hekim

2016-2019

T.C.S.B Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi

Uzm. Hekim

2019-

Özel Tınaztepe Galen Hastanesi      

Uzm. Hekim

Projelerde Yaptığı Görevler :

1. 18. Ulusal Hipertansiyon ve Kardiyovasküler Hastalıklar Kongresi(10-12 nisan 2020) Bilimsel Kurul Üyeliği

İdari Görevler :

1. T.C.S.B Menemen Devlet Hastanesi Yoğun bakım Sorumlu Hekimi 2014-2016

Eserler

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

A1.  Ece C., Cankayali İ., Bor C., Demirag K., Uyar M. Moral A.R. Evaluation of serum CRP values in different stages of sepsis  İntensive Care Medicine Colt.38. 2012

A2. Ece G, Tunc E, Otlu B, Aslan D, Ece C. Detection of blaOXA-48 and clonal relationship in carbapenem resistant K. pneumoniae isolates at a tertiary care center in Western Turkey. J Infect Public Health. 2018 Sep - Oct;11(5):640-642. doi: 10.1016/j.jiph.2018.04.003. Epub 2018 Apr 27

A3. Ece G, Erac B, Yurday Cetin H, Ece C, Baysak A Antimicrobial Susceptibility and Clonal Relation Between Acinetobacter baumannii Strains at a Tertiary Care Center in Turkey. Jundishapur J Microbiol. 2015 Feb 20;8(2):e15612. doi: 10.5812/jjm.15612. eCollection 2015 Feb

A4. Bilman B.F.,Cicek B., Ece C. Evaluation of Risk and Prognostic Factors of Carbapenem Resistant Acinetobacter baumannii Infections in Intensive Care Unit International Journal of Advanced Research 5(6):1261-1268 · June 2017

A5. Aygun H., Ece C., Mirzai S. Cause Of Unsuccessful Weaning In Chronic Obstructive Pulmonary Disease Patient: Mucus Plug Global Journal of Pathology and Microbiology, 2017, 5, 33-35

A6. Karaarslan S., Ece C., Aygün H. , Toklu SA The Evaluation of Anesthesiological Approach Accompanying Spinal Anesthesia Applied in a Pregnant Woman with Behçet Disease: A Case Report Haseki Tip Bulteni 55 (4), 325

A7. Ece C., Kararaslan S., Aygün H. Prolonged Compilation Due to Rett Syndrome: Case Report Journal of BSHR 2017;1(2):64-67

A8. Ece C. Evaluation of Percutaneous Tracheostomy Cases at An Tertiary Care Center Intensive Care Unit Journal of Biotechnology and Strategic Health Research https://doi.org/10.34084/bshr.647658

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

B1.  ORAL PRESENTATİON  Ece C., Cankayali İ., Bor C., Demirag K., Uyar M. Moral A.R. Evaluation of serum CRP values in different stages of sepsis  ORAL PRESENTATİON  ESICM (European Society of Intensive Care Medicine) 25th Annual Congress. Lisbon, Portugal.

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

D1. Ece C. Ameliyathane Çalışanlarının Mesleki Riskleri İş Güvenliği ve Hekimliği Cilt: 3 Sayı: 1 / Ekim 2016. 11-13

D2. Ece C., Kararslan S., Aygun H.  Spinal Anestezi Esnasında Gelişen Penil Ereksiyon: Olgu Sunumu Klinik Tıp Bilimleri Dergisi Ocak 2017 Cilt 5 sayı 1 29-31

D3. Ece C., Aygun H. Gebede Boraks Zehirlenmesi KÜ Tıp Fak Derg 2018;20(1):84-86 DOI: 10.24938/kutfd.322730

D4. Ece C., Ulugut H. Yoğun Bakımda Nadir Bir Nöbet Etyolojisi:PRESS Klinik Tıp Bilimleri Dergisi İn Press

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E1. Ece G., Tunç E. , Otlu B., Aslan D. , Ece C. Karbapeneme Dirençli Klebsiella pneumoniae İzolatlarında OXA-48 Geninin ve Klonal İlişkininAraştırılması. 8. Ulusal Moleküler ve Tanısal Mikrobiyoloji Kongresi Ankara,Türkiye. (PP – 004). 4-7 Haziran 2014

E2. Ece G., Aslan D., Ece C., Aygun H., Trakeal Aspirat Örneklerinde Üreyen Acinetobacter Baumannii ve Pseudomonas Aeruginosa Suşlarının Antimikrobiyal Duyarlılıkları ve Prognoza Etki Eden Faktörler 4. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi 8-12 Kasım 2017 Antalya

E3. Kararaslan S. Ece C., Aygun H. , Toklu S.P-262 Behçet Hastası Gebe Hastaya Uygulanan Spinal Anestezi Eşliğinde Anestezik Yaklaşımın Değerlendirilmesi: Olgu Sunumu TARK 2016 50. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi 26-30 Ekim 2016 Haliç Kongre Merkezi İstanbul

E4. Kararaslan S. Ece C., Aygun H. ,Mete B.Ş.  P-388 Rett sendromlu hastada uzamış derlenme TARK 2016 50. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi 26-30 Ekim 2016 Haliç Kongre Merkezi İstanbul

E5. Ece C., Kararaslan S., Aygun H. P-180  Spinal Anestezi Altında Endoskopik Ürolojik Enstrümantasyonu Engelleyen Penil Ereksiyonun Tedavisinde İntravenöz Ketamin Uygulanması: Olgu Sunumu TARK 2016 50. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi 26-30 Ekim 2016 Haliç Kongre Merkezi İstanbul

E6. Ece C., Aygun H., Ulugut H., Donmez I.,Calan I., Bumen S.  [P-066]

Yoğun bakımda nadir bir nöbet etyolojisi:PRES 19. Ulusal Yoğun Bakım Kongresi 19-22 Nisan 2018 Titanic Deluxw Otel  Antalya

E7.SÖZLÜ SUNUM: Bumen S., Calan İ., Ece C., Aygun H.  S - 21           Post travmatik çoklu ilaca dirençli Acinetobacter Baumannii menenjitli olguda intratekal ve intravenöz kolistin tedavisi

E8. SÖZLÜ SUNUM:  Ece C., Ceylan P. Karaarslan S. Postoperatif Parottitis Eşliğinde Literatüre Genel Bir  Bakış Sağlık Bilimleri Üniversitesi 3.Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu 7 Aralık 2019 Kaya Thermal ve Convention İzmir

Yabancı Dil:  İngilizce

Sayfa içeriği güncellenmektedir.
İçeriğin Devamı İçin Tıklayın