Exp. Dr. Volkan Tanı

Departments Radiology
Locations Tınaztepe Torbalı Hospital

1986-1992 Uludağ Üni Tıp Fakultesi

1993 -1997 Atatürk Üni. Tıp Fakültesi Radyodiagnostik AD

İzmir Tomografi Merkezi (Haziran 1997-Kasım 1997)

Bilgisayarlı Tomografi Merkezi (Kasım 1997-Mayıs 2001)

Celal Bayar Üni. Tıp Fakültesi Radyodiagnostik AD (2001-2003)

Manisa Devlet Hastanesi (2003-2011)

Özel Hastane (2011-2019)

Özel Tınaztepe Torbalı Hastanesi 2019-

Areas of expertise :

1993 -1997 yıllarında Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyodiagnostik AD

Page content is being updated.

İzmir Tabip Odası

Türkiye Radyoloji Derneği

Click for More