Exp. Dr. Nagehan Katipoğlu

Departments Pediatrics
Locations Tınaztepe Buca Hospital

2010 - : Abant İzzet Baysal University Faculty of Medicine (Undergraduate - Post Graduate)

2015 - : Dr. Behçet Uz Pediatrics and Surgery Training and Research Hospital, İzmir (PhD)

2016 - 2017 : Adnan Menderes University Faculty of Medicine (Minor Specialization Education, Neonatology)

2010 - 2010 : Kocaeli Çayırova Güzeltepe Health Center No. 2 (General Practitioner)

2010 - 2011 : Kocaeli Gebze Hürriyet Family Health Center (Family Physician)

2011 - 2015 : Dr. Behçet Uz Pediatrics and Surgery Training and Research Hospital, İzmir (Pediatrics Specialization Training)

2017 - : Buca Medical Center, Izmir

2018 - : Private Tinaztepe Hospital, Izmir

Medical Specialty Thesis:

Balon valvuloplasti uygulanmış pulmoner kapak darlığı olan olguların sağ ventrikül fonksiyonlarının iki boyutlu, pw doppler ve doku doppler ekokardiyografi ile değerlendirilmesi.

Thesis advisor:

Doç. Dr. Timur Meşe (Pediyatrik Kardiyoloji)

Foreign Language:

İngilizce

Courses Attended:

• Aile Hekimliği 1. Aşama Uyum Eğitimi-Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü (14-20 Ekim 2010)

• Çocuğun Psikososyal Gelişimini Destekleme Programı-Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü (17 Haziran 2011)

• Neonatal Resüsitasyon Programı (NRP) - İzmir İl Sağlık Müdürlüğü   (22-25 Ekim 2013)

• Çocuklarda İleri Yaşam Desteği Eğitim Programı (ÇİLYAD) - İzmir İl Sağlık Müdürlüğü   (26-28 Mayıs 2014)

• Biyoistatistik Kursu-Ege Üniversitesi (11 Haziran 2014)

• Genetikte Temel Kavramlar Kursu-Ege Üniversitesi (25 Şubat 2015)

• Temel Mekanik Ventilasyon Kursu-23. Ulusal Neonatoloji Kongresi (19 Nisan 2015)

• Pediatrik Dermatoloji Kursu-Türk Pediatrik Dermatoloji Derneği (05 Kasım 2016)

Congresses and Symposiums Attended:

• I. Pediatride Fungal Enfeksiyonlar Sempozyumu (İzmir/ 05 Nisan 2014)

• 8. Ege Pediatri ve 4. Ege Pediatri Hemşireliği Kongresi (İzmir/10-13 Haziran 2014)

• Dr. Behçet Uz Kış Okulu (İzmir/ 26-28 Kasım 2014)

• Pediatrik Toraksta Klinisyenler İçin Radyoloji Sempozyumu-Türk Toraks Derneği (İzmir/30 Kasım 2014)

• I. Ege Endokrin ve Genetik Hastalıklar Sempozyumu (İzmir/26-27 Şubat 2015)

• 14. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Cerrahisi Kongresi (Denizli/15-18 Nisan 2015)

• 23. Ulusal Neonatoloji Kongresi (Adana/19-22 Nisan 2015)

• 51. Türk Pediatri Kongresi (İzmir/17-21 Mayıs 2015)

• 2. Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Sempozyumu (İzmir/24 Nisan 2016)

• Olgular Eşliğinde Doğumsal Metabolik Hastalıklara Güncel Yaklaşım Sempozyumu (İzmir/15 Aralık 2016)

Articles Published in International Refereed Journals:

1) Özdemir R, Olukman Ö, Karadeniz C, Çelik K, Katipoğlu N, Muhtar Yılmazer M, Çalkavur Ş, Meşe T, Arslanoğlu S. ‘Effect of unconjugated hyperbilirubinemia on neonatal autonomic functions: evaluation by heart rate variability.’ J Matern Fetal Neonatal Med. 2017 Jul 25:1-7. doi: 10.1080/14767058.2017.1355901.

2) Katipoğlu N, Hilkay Karapınar T, Demir K, Köker S,  Nalbantoğlu Ö, Ay Y, Korkmaz H, Oymak Y, Yıldız M, Özcan E, Tunç S, Hazan F, Vergin C, Özkan B. ‘Infantile-onset thiamine responsive megaloblastic anemia syndrome with SLC19A2 mutation: a case report’,ArchArgent Pediatr. 2017Jun1;115(3):e153-e156. doi: 10.5546/aap.2017.eng.e153.

3) Karadeniz C, Özdemir R, Demirol M, Katipoğlu N, Yozgat Y, Meşe T, Ünal N. ‘Low Iron Stores in Otherwise Healthy Children Affect Electrocardiographic Markers of Important Cardiac Events’, Pediatr Cardiol. 2017 Jun;38(5):909-914. doi: 10.1007/s00246-017-1596-7. Epub 2017 Mar 7.

4) Demirol M, Karadeniz C, Özdemir R, Çoban Ş, Katipoğlu N, Yozgat Y, Meşe T, Ünal N. ‘Prolonged Tp–e Interval and Tp–e/QT Ratio in Children with Mitral Valve Prolapse’, Pediatr Cardiol, DOI 10.1007/s00246-016-1414-7.

5) Özdemir R, İşgüder R, Küçük M, Karadeniz C, Ceylan G, Katipoglu N, Yilmazer MM, Yozgat Y, Mese T, Ağın H, ‘A Valuable Tool in Predicting Poor Outcome due to Sepsis in Pediatric Intensive Care Unit: Tp-e/QT Ratio’, J Trop Pediatr. 2016 Apr 16. pii: fmw021.

6) Özdemir R, Güzel O, Küçük M, Karadeniz C, Katipoglu N, Yılmaz Ü, Yılmazer Md MM, Meşe T. ‘The Effect of the Ketogenic Diet on the Vascular Structure and Functions in Children With Intractable Epilepsy’, Pediatr Neurol. 2015 Nov 26. pii: S0887-8994(15)30219-8. doi: 10.1016/j.pediatrneurol.2015.10.017.

7) Katipoğlu N, Hilkay Karapınar T, Demir K, Köker S,  Nalbantoğlu Ö, Ay Y, Korkmaz H, Oymak Y, Yıldız M, Özcan E, Tunç S, Hazan F, Vergin C, Özkan B. ‘A Case with Infantile-Onset Pancytopenia and Hyperglycemia Associated with SLC19A2 Mutation’. J Clin Res Pediatr Endocrinol 2015; 7: 89-89.

8) Kara A, Devrim İ, Bayram N, Katipoğlu N, Kıran E, Oruç Y, Demiray N, Apa H, Gülfidan G, ‘ Risk of vancomycin-resistant enterococci bloodstream infection among patients colonized with vancomycin-resistant enterococci. ’ The Brazilian Journal of Infectious Diseases 2014 Dec 18. pii: S1413-8670(14)00216-5. doi: 10.1016/j.bjid.2014.09.010.

Articles Published in National Refereed Journals:

1. Kıymet Ç, Katipoğlu N, Olukman Ö, Karadem F, Demirol H, Gürbüz G, Çalkavur Ş, Arslanoğlu S, ‘Asimetrik Ağlayan Yüz: Ender Bir Doğumsal Malformasyon.’ Jinekoloji-Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi 2018, volüm 15, sayı 1,40-42.

2. Katipoğlu N, Özdemir T, Şahin S, Abas Bİ, Yenisey Ç, Türe M, Kaynak Türkmen M, ‘Preterm ve Term Yenidoğan Anne Sütlerinin Magnezyum, Çinko ve Bakır Düzeylerinin Değerlendirilmesi.’ Turkiye Klinikleri J Pediatr 2018;27(1):1-8, doi: 10.5336/pediatr.2017-58361

3. Z Manav, N Katipoglu, A.F Tosun, M Kaynak Turkmen, G Bozkurt. ‘Zellweger Syndrome: Rare Dısease Rare Mutatıon’. Erciyes Medical Journal, vol. 39, no. 2, 2017, p. S51. Accessed 1 Apr. 2018.

4. N Katipoğlu, Ş Çalkavur, Ö Olukman, K Çelik, T Meşe. ‘Yenidoğan Döneminde Supraventriküler Taşikardi: Tanı, Tedavi ve Prognoza Etki Eden Faktörler’ Çocuk Dergisi 2017; 17(4):163-168 doi:10.5222/j.child.2017.163

5. Ö. Olukman, K. Çelik, N. Katipoğlu, D. Terek, M. Kağnıcı, O. Güzel, Ş. Çalkavur, S. Arslanoğlu, ‘Yenidoğan Döneminde Nonketotik Hiperglisinemi: Klinik Özellikler, Tanı ve Tedavi’ İzmir Tepecik Eğit. ve Araşt. Hast. Dergisi 2017, 27(2):143-149. Doi:10.5222/terh.2017.143

6. F. Hazan, N. Katipoğlu, F. Kaya Kılıç, Ü. Hekimoğlu, Ö. Olukman, Ş. Çalkavur, S. Arslanoğlu, ‘Nadir Görülen Bir Vaka: Fatco Sendromu’. Pamukkale Tıp Dergisi, Pamukkale Medical Journal. doi: 10.5505/ptd.2016.10327  

7. B. Erdur , N. Katipoğlu, F. Genel,  E. Özbek, R. Özdemir , T. Meşe,  E. Ataş Berksoy, T. Çelik, ‘ Gastroenterit ve İntestinal Ödem Tablosu ile başvuran ve Kawasaki Hastalığı tanısı alan bir infant ’, İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hast. Dergisi 2014; 4(2):148-152 doi:10.5222/buchd.2014.148

8. E. Ataş Berksoy, T. Çelik, N. Katipoğlu, G.Temir Padar, B. Erdur, Ö. Bekem Soylu , ‘Özofagusta Nadir Görülen Yabancı Cisim ’, Pediatrik Uzmanlık Akademisi Dergisi 2014;2 (1) 6-8

9. Ü. Yılmaz, R. Özdemir, N. Katipoğlu, T. Dağ, E. Ataş Berksoy, T. Meşe, ‘ Çocuklarda Senkop Etiyolojisi, Nörolojik ve Kardiyolojik  İncelemelerin Tanıdaki Değeri ’ , Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi,Turkish Journal of Pediatric Disease  DOI: 10.12956/tjpd.2014.50

10.E. Ataş Berksoy, Ü. Yılmaz, T. Çelik, N. Katipoğlu, R. Kahramaner, Ö. Bekem Soylu, ‘Oral Terbütalin Sülfat Sonrası Miyoklonus Gözlenen 45 Günlük Olgu’ , J Kartal TR 00 doi: 10.5505/jkartaltr.2014.93798

Papers Presented in International Scientific Meetings and Published in Proceedings:

1. B. Erdur , N. Katipoğlu, E. Özbek, E. Ataş Berksoy, R. Özdemir, T. Çelik, T. Meşe, F. Genel, ‘Kawasaki Disease Presenting as Acute Gastroenteritis and Intestinal Edema ’, The 3rd Global Congress for Consensus in Pediatrics & Child Health, 13th - 16th February 2014, Bangkok, Thailand

Papers Presented in National Scientific Meetings and Published in Proceedings :

1. Katipoğlu N, Işık Bayar NT, Akcan AB, Erdem AO, Yılmaz D, Sönmez F, Kaynak Türkmen M, ‘Yenidoğan Döneminde Son Dönem Böbrek Yetmezliği Nedeniyle Periton Diyalizi Açılan Vacterl Olgusu’, Türk Pediari Kurumu 2. Genç Pediatristler Kongresi, 2-4 Aralık 2016, İstanbul

2. Katipoğlu N, Engür D, Işık Bayar NT, Kaşıkçı ET, Köse M, Akcan AB, Kaynak Türkmen M, ‘Metabolik Hastalıklarda Erken Tanının Önemi: Yenidoğanda 2 Sitrulinemi Olgusu’, Türk Pediari Kurumu 2. Genç Pediatristler Kongresi, 2-4 Aralık 2016, İstanbul

3. Köker S, Hilkay Karapınar T, Katipoğlu N, Oymak Y, Mouminoğlu N, Töret E, Ay Y, Vergin C. ‘ SLC19A2 Mutasyonu İle İlişkili, İnfantil Başlangıçlı Tiamine Cevaplı Megaloblastik Anemili Bir Olgu’, 10. Ulusal Pediatrik Hematoloji Kongresi, 3-6 Haziran 2015, Ankara

4. Katipoğlu N, Çalkavur Ş, Olukman Ö, Demirol M, Çelik K, Demirol H, Meşe T,Arslanoğlu S, ‘Yenidoğan Döneminde Supraventriküler  Taşikardi’, 51. Türk Pediatri Kongresi, 17-21 Mayıs 2015, İzmir  

5. Olukman Ö, Özdemir R, Karadeniz C, Çelik K, Katipoğlu N, Yılmazer M, Çalkavur Ş, Meşe T,Arslanoğlu S, ‘ İndirekt Hiperbilirubineminin Kalp Hızı Değişkenliği ile Değerlendirilen Neonatal Otonomik Fonksiyon Üzerine Etkisi’ 23.Ulusal Neonatoloji Kongresi, 19-22 Nisan 2015, Adana (sözel bildiri 2.lik ödülü)

6. Katipoğlu N, Çalkavur Ş, Olukman Ö, Demirol M, Çelik K, Meşe T,Arslanoğlu S, ‘Yenidoğan Döneminde Supraventriküler  Taşikardi’ 23.Ulusal Neonatoloji Kongresi, 19-22 Nisan 2015, Adana 

7. Özdemir R, Karadeniz C, Demir F, Öner T, Katipoğlu N, Demirol M, Yozgat Y, Karaarslan U, Yılmazer M, Meşe T, Ünal N, ‘Romatizmal Karditli Olgularda Ventriküler Aritmogenezisin Değerlendirilmesi’ Pediatric Heart Journal 2148-4910 Mart 2015, 14. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Cerrahisi Kongresi, 15-18 Nisan 2015/ Denizli

. Özdemir R, Meşe T, Karadeniz C, Taşçı O, Katipoğlu N, Gülfüdan G,  Demirol M, Yozgat Y, Yılmazer M,  ‘Doğumsal ve Edinsel Kalp Hastalığı olan Çocukların Alt Solunum Yolu Enfeksiyonlarında Nazofaringeal Örneklerde Polimeraz Zincir Reaksiyonu Sonuçlarımız’ Pediatric Heart Journal 2148-4910 Mart 2015, 14. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Cerrahisi Kongresi, 15-18 Nisan 2015/ Denizli

9. Yılmazer Murat M, Demirol M, Özdemir R, Öner T, Karadeniz C, Doksöz Ö, Katipoğlu N, Meşe T, Tavlı V, ‘Kawasaki Hastalığı’ında Kabuslar: Dev Koroner Anevrizma ve Tedaviye Direnç’ Pediatric Heart Journal 2148-4910 Mart 2015, 14. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Cerrahisi Kongresi, 15-18 Nisan 2015/ Denizli (sözel bildiri 2.lik ödülü)

10.Cem Karadeniz, Rahmi Özdemir, Timur Meşe, Nagehan Katipoğlu, Mustafa Demirol, Yılmaz Yozgat, Utku Karaarslan, Murat Muhtar Yılmazer, Nurettin Ünal ‘Pulmoner Balon Valvuloplastinin Ventriküler Aritmogenesis Üzerine Etkisi’ Pediatric Heart Journal 2148-4910 Mart 2015, 14. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Cerrahisi Kongresi, 15-18 Nisan 2015/ Denizli

11.Katipoğlu N, Hilkay Karapınar T, Demir K, Köker S,  Nalbantoğlu Ö, Ay Y, Korkmaz H, Oymak Y, Yıldız M, Özcan E, Tunç S, Hazan F, Vergin C, Özkan B. ‘ SLC19A2 Mutasyonu İle İlişkili, İnfantil Başlangıçlı Pansitopeni ve Hiperglisemili Bir Olgu. ’ 1. Ege Endokrin Hastalıklar ve Genetik Sempozyumu, 25-27 Şubat 2015 / İzmir.

12.Kara A, Devrim İ, Bayram N, Katipoğlu N, Kıran E, Oruç Y, Demiray N, Apa H, Gülfidan G, ‘vankomisin Dirençli Enterekok ile Kolonize Olan Hastalarda VRE’ye Bağlı Bakteriyemi Oranının Tespit Edilmesi’ 58. Türkiye Milli Pediatri Kongresi 22-26 Ekim 2014 /Antalya

13.N. Katipoğlu, B. Erdur, E. Ataş Berksoy, R. Özdemir, E. Özbek, T. Çelik, T. Meşe, F. Genel, ‘Akut Gastroenterit ve Kolon Duvar Kalınlaşması İzlenen Kawasaki Hastalığı Olgusu ’, 57. Türkiye Milli Pediatri Kongresi 30 Ekim-3 Kasım 2013 /Antalya

14.E. Ataş Berksoy, Ü. Yılmaz, T. Çelik, N. Katipoğlu, R. Kahramaner, Ö. Bekem Soylu, ‘Oral Terbütalin Sülfat Sonrası Miyoklonus Gözlenen 45 Günlük Olgu’ , 57. Türkiye Milli Pediatri Kongresi 30 Ekim-3 Kasım 2013 /Antalya

15.E. Ataş Berksoy, T. Çelik, N. Katipoğlu, G.Temir Padar, B. Erdur, Ö. Bekem Soylu , ‘Özofagusta Nadir Görülen Yabancı Cisim ’, 57. Türkiye Milli Pediatri Kongresi 30 Ekim-3 Kasım 2013 /Antalya

 

16.F. Kaya Kılıç, N. Katipoğlu, F. Hazan, Ü. Hekimoğlu, Ö. Olukman, Ş. Çalkavur, S. Arslanoğlu, ‘Nadir Görülen Bir Vaka: Fatco Sendromu ’, 20.Ulusal Neonatoloji Kongresi, 15-18 Nisan 2012/Bodrum

Page content is being updated.
Click for More