Exp. Dr (Assistant Prof.) Muhammed Kasım ARIK

Departments General Surgery
Locations Tınaztepe Torbalı Hospital

1990 – 1996 İstanbul Tıp Fakültesi, İSTANBUL

1999 – 2000 Samatya Eğitim Araştırma Hastanesi Anestezi Ar. Görevlisi, İSTANBUL

2000 – 2005 Gaziantep Üniversitesi Genel Cerrahi AD. Ar. Gör., GAZİANTEP

2012 – 2016 Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Genel Cerrahi AD.Öğretim Üyeliği, ÇANAKKALE

1996 – 1999 Kahramanmaraş Türkoğlu Pratisyen Hekimlik

1999 – 2000 İstanbul Eğitim Araştırma Hastanesi Anesteziyoloji Arş. Gör. Dr

2005 – 2006 Özel Hastane Genel Cerrahi Uzm. / HATAY

2006 – 2010 Özel Hastane Genel Cerrahi Uzm./ GAZİANTEP

2010 – 2012 Devlet Hastanesi /GAZİANTEP

2012 – 2016 Üniversite Hastanesi/Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Gen.Cer AD. Öğretim üyeliği

2016 – 2018 Özel Hastane / GAZİANTEP

2019 - Özel Tınaztepe Torbalı Hastanesi

Courses and Certificates :

İşyeri hekimliği Kursu (A) Sertifikasyon 1997

Endoskopik laparoskopik cerrahi kursu 2008/Çapa

Organ Nakil merkezi Müd Yrd.lığı 2015-2016

Hayvan deneyleri yürütme sertifikasyonu 2014

Endoskopi/Kolonoskopi eğitimi ve sertifikasyonu2013-2016 Çanakkale

Professional Memberships :

Türk Tabipleri Birliği, Kocaeli Tabip Odası Üyeliği. 

2. Türk  Cerrahi Derneği Üyeliği

3. Türk Hepatopankreato-biliyer Cerrahi Derneği Üyeliği. 

4. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Derneği Üyeliği.

5. Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği Üyeliği 

6.Tema Vakfı Üyeliği

Kişisel Söz(motto)

Hiçbir hasta diğerinin aynısı değildir; özeldir.

1-Relationship between serum fibronectin levels and carnitine administration: an experimental study in rats. Ozkan OF, Komurcu E, Arik MK, Kemik AS, Tas S, Nusran G. Int Wound J. 2014 Dec;11(6):718-22. doi: 10.1111/iwj.12036. Epub 2013 Feb 1.

2.Hemoroidal hastalığın tedavisinde Longo tekniği uygulanan 58 hastamızın sonuçları

M. Kasım ARIK, Hülya ARIK, Ersin BORAZAN

Anatol J Clin Investig 2014;8(2):53-56

3.Serous Cystadenoma in 12 Years Old Girl Presenting with Severe Anemia

Mustafa Tekin, Adem Küçük, Şule Yıldırım, Naci Topaloğlu, Muhammed Kasım Arık, Betül

KızıldağHarran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi (Journal of Harran University Medical Faculty) Cilt 11. Sayı 3, 2014

4.Laparoscopic Repair of Combined Right Diaphragm and Liver Injuries with a Sharp Object: A Case Report

M. KasımArık, Sükrü Tas, Faruk Özkul, Hasan Şahin,Ozan Karatağ, Muammer Karaayvaz

Case Reports in Surgery Volume 2013, Article ID 209494, 3 pages

5.Morbid Obezitede Sleeve Gastrektomi Erken Dönem Sonuçlarımız

Muhammet Kasım ARIK, Faruk OZKUL

Endoskopik Laparoskopik & M inimal İnvaziv Cerrahi Dergisi 2012; 19(1,2,3,4)

6.Morbid süper ve süper süper obez hastalarda laparoskopik tüp gastrektomi cerrahisinde anestezi deneyimlerimiz

Hüseyin TOMAN,Mesut ERBAŞ, Muhammet Kasım ARIK, Hasan ŞAHİN, Hasan Ali KİRAZ,

Tuncer ŞİMŞEK, Faruk ÖZKUL,Tuğba DOLU, Uğur ALTINIŞIK, Hatice Betül ALTINIŞIK

Journal of Anesthesia - JARSS 2015; 23 (2): 72 – 76

7.Perianal Giant Condyloma Acuminatum—Buschke-L¨owenstein Tumor: A Case Report

Sukru Tas,Muhammet Kasim Arik, Faruk Ozkul, Oztekin Cikman, and Yilmaz Akgun

Case Reports in Surgery Volume 2012, Article ID 507374,

8.Aksaray İlinde Meydana Gelen Motosiklet Kazalarına Bağlı Kas İskelet Sistemi Yaralanmaları

Erkam KÖMÜRCÜ,Kasım ARIK, Umut HATAY GÖLGE, Gürdal NUSRAN,Tolga KURT

Türkiye Acil Tıp Dergisi - Tr J Emerg Med 2013;13(1):19-24

9.Pilonidal Sinüste Minimal İnvaziv Cerrrahi ile kombine Fenol Uygulamalarımız

Muhammed Kasım ARIK, Ersin BORAZAN

Anatol J Clin Investig 2011;5(4):165-168

10.Safra kesesi ameliyatı olan hastalarda metabolik sendrom görülme sıklığı

Muhammet Kasım ARIK , Nesrin TÜRK , Ali SÜNER

Göztepe Tıp Dergisi 25(4):158-163, 2010

11..Stapler ile yapılan kolorektal anastomoz hattındaki kanamanın koil embolizasyonu ile tedavisi: Olgu sunumu

Şükrü Taş, Faruk Özkul, Gürhan Adam, Muhammed Kasım Arık, Öztekin Çıkman

Abant Med J 2015;4(2):167-170

12. Endemik Bölgede Tiroidin Benign Hastalıklarında Total Tiroidektomi, 208 Hastanın Retrospektif Analizi

Öztekin Çıkman, Faruk Özkul, Muhammet Kasım Arık, Şükrü Taş, Cumhur Çakır, Muammer Karaayvaz

Van Tıp Dergisi: 20(3): 125-129, 2013

13. A Wandering Intravascular Scalpel Fragment After Lumbar Discectomy: A Case Report

Adem Bozkurt Aras , Omer Faruk Ozkan, Timucin Alar, Adile Ozkan, M. Kasım Arık, Sule Kosar ,

Bahadır Kırılmaz, Betul Kızıldag, Tarık Akman, Tolga Kurt , Bahadır Alkan, Mustafa Sacar, Murat Cosar

Turk Neurosurg 2014, Vol: 24, No: 5, 774-777

14. Yirmisekiz haftalık gebede non-obstetrik cerrahi ve anestezi yönetimi

Hasan ŞAHİN, Mesut ERBAŞ, Hüseyin TOMAN, Hasan Ali KİRAZ, Dilek ÖMÜR, Muhammet Kasım ARIK, Serpil EKİN, Meryem GENCER, Ayşe Nur ÇAKIR GÜNGÖR

Anatol J Clin Investig 2014;8(1):36-38

15.Primer hiperparatiroidi nedeniyle opere edilen vakalarda eşlik eden tiroid patolojilerinin değerlendirmesi

Faruk Özkul, Hüseyin Toman, Gökhan Erbağ, Mesut Erbaş, İnan Anaforoğlu, Hacer Şen, Emine Binnetoğlu Fahri Güneş, Kasım Arık , Neslihan Bozkurt, Mehmet Aşık

Düzce Tıp Fakültesi Dergisi 2014; 16(2): 27-30

16.The effect of amifostine on bacterial translocation after radiation ınduced acute enteritis

Sukru Tas, Faruk Ozkul , Muhammet Kasim Arik , Asli Kiraz , Ahmet Vural Acta Cir. Bras.vol.31 no.3 São Paulo Mar. 2016 doi.org/10.1590/S0102-865020160030000002

17.Kanamaya yol açan mide yerleşimli miks tip dev stromal tümör;Olgu sunumu. TAŞ, Sükrü, ÖZKUL Faruk, ARIK Muhammet Kasım, ŞAHİN Hasan ,OCAKLI Muazzez Anatolian Journal of Clinical Investigation. 2015, Vol. 9 Issue 4, p203-206. 4p

18.Severe hyperparathyroidism in patient with right thyroid hemiagenesis

ErogluM,Ozkul F,Cakan E, Barutcu A,Arık K, Adam G,Bilen Y, Ukinc K, Asik M

JPakMedAssoc Vol.65,No.9,September2015

19.The Effects of Kefir on the Renal Functions of Rats with Streptozotosin Induced Experimental Diabetes Mellitus

Kahraman, M; Ertekin, YH; Turkon, H; Cetinel, S; Arik, MK; Deniz, M.

ACTA PHYSIOLOGICA; SEP, 2015; 215; p27-p28,

20.Left ventricle ejection fraction may predict mortality in renal transplant patients.

Ozkul F, Kasim Arik M, Erbiş H, Akbaş A, Yilmaz VT, Barutcu A, Ali Osmanoğlu I, Kocak H.

Ren Fail. 2016 Nov;38(10):1622-1625. doi: 10.1080/0886022X.2016.1194162. Epub 2016 Nov 13.

PMID: 27841080

21.Epicardial Adipose Tissue Is Increased in Patients With Inflammatory Bowel Disease.

Uysal F, Akbal E, Akbal A, Cevizci S, Arık K, Gazi E.

J Ultrasound Med. 2016 Sep;35(9):1859-64. doi: 10.7863/ultra.14.09040. Epub 2016 Jul 14.

PMID:27417739

22.Effects of sugammadex on the prevention of postoperative peritoneal adhesions.

Şahin H, Toman H, Kiraz HA, Şimşek T, Erbaş M, Özkul F, Arık MK, Hancı V.

Kaohsiung J Med Sci. 2015 Sep;31(9):463-7. doi: 10.1016/j.kjms.2015.06.007. Epub 2015 Aug 8.

PMID:26362958

23. Effects of fine-needle aspiration biopsy (FNAB) nodule depth on pain score.

Toman H, Ozkul F, Erbag G, Erbas M, Simsek T, Adam G, Arik MK, Asik M.

Ir J Med Sci. 2016 Aug;185(3):673-6. doi: 10.1007/s11845-015-1337-y. Epub 2015 Jul 21.

PMID:26193980

24. Assessment of the relationship between neutrophil lymphocyte ratio and prognostic factors in non-metastatic colorectal cancer.

Borazan E, Balık AA, Bozdağ Z, Arık MK, Aytekin A, Yılmaz L, Elçi M, Başkonuş İ.

Turk J Surg. 2017 Sep 1;33(3):185-189. doi: 10.5152/turkjsurg.2017.3528. eCollection 2017.

PMID:28944331

25.A new technique to simplify the minimally invasive parathyroidectomy: Ultrasound-assisted guided wire localization for solitary parathyroid adenomas.

Ozkul F, Arik MK, Eroglu M, Faydaci U, Toman H, Tas S, Ukinc K, Asik M.

J Pak Med Assoc. 2016 Nov;66(11):1427-1432.

PMID:27812061

26.Benign pneumoperitoneum after diagnostic colonoscopy: case report

Şükrü Taş, Ömer Faruk Özkan, Öztekin Çıkman, Muhammet Kasım Arık, Faruk Özkul, Muammer Karaayvaz Turk J Colorectal Dis 2013:23(3): 138-141

Page content is being updated.
Click for More