Exp. Dr. Fatih Balaban

Departments Anesthesia and Reanimation
Locations Tınaztepe Galen Bayraklı Hospital

2001 Osmangazi University Eskisehir, Faculty of Medicine, Undergraduate

2010 Turkey Yüksek İhtisas Training and Research Hospital Ankara, Anesthesiology and Reanimation, Specialization

Ph.D. Thesis/S.Sufficiency Study/Medical Specialization Thesis Title (summary attached) and Advisor(s):

Placebo-controlled investigation of the effect of different pregabalin doses applied preoperatively on postoperative pain and opioid need in laparoscopic cholecystectomy cases.

Assoc. Dr. Ayşegül ÖZGÖK, Dr. Dr. Seyhan YAĞAR

2001- 2002 Niğde Bor Health Center No. 1

2002- 2003 Bor State Hospital Emergency Service

2003- 2004 Ankara Ortaköy Health Center

2004- 2005 National Security Council General Secretariat

2005- 2010 S.B. Turkey High Specialization Training and Research Hospital

2010- 2011 S.B. Akhisar State Hospital

2011- Medical Park Izmir Hospital

22.5.2012-28.12.2012 Izmir University Faculty of Medicine

03.4.2013–30.12.2013 Manisa Private Sekiz Eylul Hospital

2014- 2016 Izmir University Faculty of Medicine

2016- Medical Park Izmir Hospital

Administrative Duties:

S.B. Akhisar State Hospital Quality Representative (2010 - 2011)

WORKS

 1. Articles published in international peer-reviewed journals:
 2. A1. Yazıcıoğlu, H., Özgök, A., Balaban, F.,  Doğanay, B. ve S. Ünver, “Single dose esmolol attenuates bispectral index scale response to intubation during fentanyl-midazolam anesthesia for cardiac surgery” Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery (Kardiyak cerrahide fentanyl-midazolam anestezisine eklenen tek doz esmolol entübasyona verilen bispektral indeks skala yanıtını azaltır. Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi) 2012; 20(1): 72-78
 3. A2Balaban, F., Yagar, S., Ozgok, A., Koc, M. ve H. Gullapoglu, “A randomized, placebo-controlled study of pregabalin for postoperative pain intensity after laparoscopic cholecystectomy” Journal of Clinical Anesthesia  24, 175–178, 2012.

B. Papers presented at international scientific meetings and published in the proceedings book:

B1. Yazicioglu, H., Ozgok, A., Unver S., ve F. Balaban, “Esmolol attenuates the BIS response to intubation during fentanyl-midazolam anaesthesia for cardiac surgery”  EACTA 2008  Antalya, Turkey, 11 - 14 June 2008 Journal of Cardiothoracic and Vascular Anesthesia Vol 22, No 3SO-29 (s 13).

B2Balaban, F., Yagar, S., Ozgok, A., Koc, M. ve H. Gullapoglu, “Preoperative oral pregabain vs placebo in laparoscopic cholecystectomy” Euroanaesthesıa 2010 The European Anaesthesiology Congress Helsinki, Finland, 12-15 June 2010 14AP5-8 (s205).

C. International books or chapters in books:

D. Articles published in national peer-reviewed journals:

D1. Demir, A., Turan, S., Balaban, F., Karadeniz, Ü. Ve Ö. Erdemli, “Anestezi uygulamaları ile ilgili olarak preanestezik değerlendirme sırasında hastalarda yapılan anket çalışması.. Türk Anest Der Dergisi 200937(4):225-233

D2. Kazancı, D., Turan, S., Balaban, F., Boran, E., Aydınlı, B.,Ünver, S. ve A. Özgök, Laktatlı Ringer ile Hazırlanmış Kardiyopleji Solüsyonunda İn Vitro Aglütinasyon”.  GKDA Derg 17(3):71-73, 2011.

D3. Gülapoğlu, H., Ünver, S., Muslu S., Balaban, F. ve A. Özgök. “Genel Anestezi ve Spinal Anestezi Sonrası Postoperatif Kognitif Fonksiyonların Karşılaştırılması”. Turkiye Klinikleri J Anest Reanim 2013;11(2):61-6.

D4. Koç, M., Ünver, S., Aydınlı, B., Güçlü Ç.Y., Kazancı D., Balaban, F., Özgök, A.  “Kalp Cerrahisinde Üç Farklı Anestezi Tekniğinin Serebral Oksijenasyon ve Postoperatif Nörokognitif Fonksiyonlar Üzerine Etkisi” GKDA Derg 20(2):77-84, 2014 doi:10.5222/GKDAD.2014.077

 1. Papers presented at national scientific meetings and published in proceedings books:
 2. E1. Kazancı, D., Balaban, F., Yagar, S., Aydınlı, B., Ünver, S. ve A. Özgök, “Laktatlı Ringer ile hazırlanan kardiyopleji ile hasta kanının aglütinasyonu: Olgu sunumu” Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği XIV. Ulusal Kongresi 31 Mayıs – 03 Haziran 2007 P21 (s 93)
 3. E2. Koç, M., Ünver, S., Aydınlı, B., Balaban, F., Özgök, A. ve S. Muslu, ”Açık kalp cerrahisinde Sevofluran, Propofol ve Midazolam anestezisinin; Near İnfrared Spektrofotometri (NIRS) ile serebral oksijen saturasyonuna ve postoperatif dönemde  nörokognitif fonksiyonlar üzerine etkisi” TARK 2009 P-31 (s 54).
 4. E3. Demir, A., Turan, S., Balaban, F., Karadeniz, Ü. ve Ö. Erdemli, Anestezi uygulamaları ile ilgili olarak preanestezik değerlendirme sırasında hastalarda yapılan anket çalışması” TARK 2009 P-295 (s 188).
 5. E4. Gülapoğlu, H., Ünver, S., Muslu S., Balaban, F. ve A. Özgök, “Genel anestezi ve rejyonel anestezinin postoperatif kognitif fonksiyon açısından karşılaştırılması” TARK 2009 P-478 (s 282).
 6. E5. Özmete İ.K., Balaban F., Aslan D., Seval H.Ö., Çetin H.Y., Daşçı H., Adanır T. “Kalsiyum Kanal Bloker Zehirlenmesi: İki Olgu Sunumu” 18. Ulusal yoğun bakım Kongresi 2016, P-186
 7. E6. Balaban F., Çetin H.Y., Aslan D., Daşçı H., Özmete İ.K., Adanır T. “Koagülasyon monitörizasyonunun42 yapılamadığı koagülopati gelişmiş bir olguda hemostaz yönetimi” TARK 2016, P-010 (s 42)
 8. E7. Çetin H.Y., Balaban F., Seval H.Ö., Daşçı H., Aslan D., Adanır T. “Laparoskopik Tüp Mide Ameliyatı Sonrası Yoğun Bakım Ünitesine İhtiyaç Duyulur mu?” TARK 2016, P-172 (s 57)
 9. E8. Yıldız F., Balaban F. “Bronkoskopik Akciğer Hacim Küçültme Coil tedavisi uygulanan Ağır KOAH hastalarında genel anestezi deneyimi”. Türk Toraks Derneği 20. Yıllık Kongresi, 5-9 Nisan 2017. Sözlü sunum SS-045.

F. References:

Prof. Dr. Özcan Erdemli : Ankara Acıbadem Hospital Anesthesiology and Reanimation Clinic (0 532 2618974)

Prof. Dr. Aslı Dönmez : Dışkapı Training and Research Hospital, Department of Anesthesiology and Reanimation (Ankara) (0 532 2256473)

Prof. Dr. Eyüp Hazan : Medical Park İzmir Hospital Cardiovascular Surgery Department (0 532 3978515)

               Prof. Dr. Eray Copçu : MEST Breast and Aesthetic Surgery Clinic (0 532 2434342)

              Prof. Dr. Murat Cem Architect : Medical Park İzmir Hospital Ear Nose and Throat U.S.A. (0     535 6654834)

                Assoc. Dr. Seyhan YAĞAR : Turkey High Specialization Training and Research Hospital (Ankara) Clinic Chief (0 532 4171143)

Memberships to Scientific Organizations:

1- EACTA (European Association of Cardiothoracic Anaesthesiology)

2- Turkish Society of Anesthesiology and Reanimation

3- Thoracic Cardiovascular Anesthesia and Intensive Care Association

4- Association of Anesthesiology and Reanimation Specialists

Click for More