Exp. Dr. Cem Ece

Departments Anesthesia and Reanimation
Locations Tınaztepe Galen Bayraklı Hospital

Medical Education

School of Medicine, Ege University, 2002

M.Sc., Ege School of Medicine 2002

Medical Microbiology Speciality 2012

Medical Residency

Menemen State Hospital 2012-2016

Cigli Regional Education Hospital 2016-2019

Galen Hospital 2019-

Biography

Dr. Cem Ece graduated from Ege University School of Medicine in 2002. He became a specialist in Anesthesiology and Reanimation in 2012. He then worked as a specialist at Menemen State Hospital, Department of Anesthesiology and Reanimation between 2012-2016; after that he worked at Cigli Regional Education Hospital, Department of Anesthesiology and Reanimation between 2016-2019. He is now working at Tinaztepe Galen Hospital, Department of Anesthesiology and Reanimation

Research Interests

Intensive care Unit

Anesthesiology

 

 

A. Articles published in international refereed journals:

A1. Ece G, Tunc E, Otlu B, Aslan D, Ece C. Detection of blaOXA-48 and clonal relationship in carbapenem resistant K. pneumoniae isolates at a tertiary care center in Western Turkey. J Infect Public Health. 2018 Sep - Oct;11(5):640-642. doi: 10.1016/j.jiph.2018.04.003. Epub 2018 Apr 27

A2. Ece G, Erac B, Cetin Y. H, Ece C, Baysak A Antimicrobial Susceptibility and Clonal Relation Between Acinetobacter baumannii Strains at a Tertiary Care Center in Turkey. Jundishapur J Microbiol. 2015 Feb 20;8(2):e15612. doi: 10.5812/jjm.15612. eCollection 2015 Feb

A3. Bilman B.F.,Cicek B., Ece C. Evaluation of Risk and Prognostic Factors of Carbapenem Resistant Acinetobacter baumannii Infections in Intensive Care Unit International Journal of Advanced Research 5(6):1261-1268 · June 2017

A4. Aygun H., Ece C., Mirzai S. Cause Of Unsuccessful Weaning In Chronic Obstructive Pulmonary Disease Patient: Mucus Plug Global Journal of Pathology and Microbiology, 2017, 5, 33-35

A5. Karaarslan S., Ece C., Aygün H. , Toklu SA The Evaluation of Anesthesiological Approach Accompanying Spinal Anesthesia Applied in a Pregnant Woman with Behçet Disease: A Case Report Haseki Tip Bulteni 55 (4), 325

A6. Ece C., Kararaslan S., Aygün H. Prolonged Compilation Due to Rett Syndrome: Case Report Journal of BSHR 2017;1(2):64-67

A7. Ece C. Evaluation of Percutaneous Tracheostomy Cases at An Tertiary Care Center Intensive Care Unit Journal of Biotechnology and Strategic Health Research https://doi.org/10.34084/bshr.647658

B. Papers Presented in International Scientific Meetings and Published in Proceedings:

B1. ORAL PRESENTATİON Ece C., Cankayali İ., Bor C., Demirag K., Uyar M. Moral A.R. Evaluation of serum CRP values in different stages of sepsis ESICM (European Society of Intensive Care Medicine) 25th Annual Congress. Lisbon, Portugal.

C.Articles published in national refereed journals:

D1. Ece C. Ameliyathane Çalışanlarının Mesleki Riskleri İş Güvenliği ve Hekimliği Cilt: 3 Sayı: 1 / Ekim 2016. 11-13

D2. Ece C., Kararslan S., Aygun H. Spinal Anestezi Esnasında Gelişen Penil Ereksiyon: Olgu Sunumu Klinik Tıp Bilimleri Dergisi Ocak 2017 Cilt 5 sayı 1 29-31

D3. Ece C., Aygun H. Gebede Boraks Zehirlenmesi KÜ Tıp Fak Derg 2018;20(1):84-86 DOI: 10.24938/kutfd.322730

D4. Ece C., Ulugut H. Yoğun Bakımda Nadir Bir Nöbet Etyolojisi:PRESS Klinik Tıp Bilimleri Dergisi İn Press

D. Papers Presented in National Scientific Meetings and Published in Proceedings:

E1. Ece G., Tunç E. , Otlu B., Aslan D. , Ece C. Karbapeneme Dirençli Klebsiella pneumoniae İzolatlarında OXA-48 Geninin ve Klonal İlişkinin Araştırılması. 8. Ulusal Moleküler ve Tanısal Mikrobiyoloji Kongresi Ankara,Türkiye. (PP – 004). 4-7 Haziran 2014

E2. Ece G., Aslan D., Ece C., Aygun H., Trakeal Aspirat Örneklerinde Üreyen Acinetobacter baumannii ve Pseudomonas aeruginosa Suşlarının Antimikrobiyal Duyarlılıkları ve Prognoza Etki Eden Faktörler 4. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi 8-12 Kasım 2017 Antalya(PS203)

E3. Kararaslan S. Ece C., Aygun H. , Toklu S.P-262 Behçet Hastası Gebe Hastaya Uygulanan Spinal Anestezi Eşliğinde Anestezik Yaklaşımın Değerlendirilmesi: Olgu Sunumu TARK 2016 50. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi 26-30 Ekim 2016 Haliç Kongre Merkezi İstanbul

E4. Kararaslan S. Ece C., Aygun H. ,Mete B.Ş. P-388 Rett sendromlu hastada uzamış derlenme TARK 2016 50. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi 26-30 Ekim 2016 Haliç Kongre Merkezi İstanbul

E5. Ece C., Kararaslan S., Aygun H. P-180 Spinal Anestezi Altında Endoskopik Ürolojik Enstrümantasyonu Engelleyen Penil Ereksiyonun Tedavisinde İntravenöz Ketamin Uygulanması: Olgu Sunumu TARK 2016 50. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi 26-30 Ekim 2016 Haliç Kongre Merkezi İstanbul

E6. Ece C., Aygun H., Ulugut H., Donmez I.,Calan I., Bumen S. Yoğun bakımda nadir bir nöbet etyolojisi: PRES 19. Ulusal Yoğun Bakım Kongresi 19-22 Nisan 2018 Titanic Delux Otel Antalya [P-066]

E7. ORAL PRESENTATİON: Bumen S., Calan İ., Ece C., Aygun H. Post travmatik çoklu ilaca dirençli Acinetobacter baumannii menenjitli olguda intratekal ve intravenöz kolistin tedavisi (S – 21)

E8. ORAL PRESENTATİON: Ece C., Ceylan P. Karaarslan S. Postoperatif Parotitis Eşliğinde Literatüre Genel Bir Bakış Sağlık Bilimleri Üniversitesi 3.Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu 7 Aralık 2019 Kaya Thermal ve Convention İzmir

E9. Aygün H, Ece C, İnal A. Ayakta oluşan bası ülserinin tedavi yönetimi:olgu sunumu. 12. Ulusal Yara Kongresi. Poster sunumu (P004)

E. Other Scientific Activities:

Kongre Konuşması: ‘Preoperatif Hastalarda Hipertansiyon Yönetimi’ 18.Ulusal Hipertansiyon ve Kardiyovasküler Hastalıklar Kongresi 10-12 Nisan Bodrum/Muğla

1 Turkish Association of Anesthesiology and Reaanimation (TARD)

2. Turkish Medical Association (TTB)

Click for More