Op. Dr. Can Özbay

Görev Aldığı Bölümler Kulak Burun Boğaz
Görev Aldığı Lokasyonlar İzmir Tınaztepe Torbalı Hastanesi

1998-2005 Tıp doktoru : Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi

2006-2011 İhtisas : KBB uzmanı İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi

2014 Nisan – 2016 Ekim Yardımcı doçent (ADÜ TIP)

2014 Nisan – 2016 Ekim Yardımcı doçent (ADÜ TIP)

2018 Mart – İzmir Özel Avrupa Cerrahi Tıp Merkezi

Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

Uzmanlık Tezi: Timpanoplasti operasyonu sonrası greftte miringoskleroz gelişimine etki eden faktörlerin değerlendirilmesi.

Yayınlar:

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

1.A Post-Tympanoplasty Evaluation of the Factors Affecting Development of Myringosclerosis in the Graft: A Clinical Study. Can Özbay, Rıza Dündar, Erkan Kulduk, Kemal Fatih Soy, Mehmet Aslan, Hüseyin Katılmış (Int Adv Otol 2014; 10: 102-106) DOI: 10.5152/iao.2014.40

2. Conquering the castle: a novel technique for the middle fossa approach in facial decompression Eren E, Basoglu MS, Gürcan Bingölballi A, Aslan H, Kiray A, Ozbay C, Oztürkcan S, Katilmis H. Otolaryngol Head Neck Surg. 2012 Nov;147(5):907-11.

3. The necessity of dissection of level IIb in laryngeal squamous cell carcinoma: a clinical study. Dündar R, Aslan H, Özbay C, Basoglu S, Güvenç IA, Ögredik EA, Öztürkcan S, Tayfun MA, Katilmis H Otolaryngol Head Neck Surg. 2012 Mar; 146(3):390-4

4. Increased expression of VEGF, iNOS, IL-1β, and IL-17 in a rabbit model of gastric content-induced middle ear inflammation. Başoğlu MS, Eren E, Aslan H, Kolatan HE, Ozbay C, Inan S, Karaca F, Oztürkcan S, Katılmış H. Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 2012 Jan;76(1):64-9.

5.Serum matrix metalloproteinases and tympanosclerosis. Aslan H, Başoğlu MS, Sentürk B, Ozbay C, Katilmiş H, Oztürkcan S. J Laryngol Otol. 2011 Feb;125(2):142-6.

6. Spindle Cell Lipoma of the Soft Palate : case report Hançer A, Özbay C, Karaarslan S, Balaban M Case Reports in Otolaryngology Volume 2015, Article ID 813240,

7. Surgical success of boomerang-shaped chondroperichondrial graft in pediatric chronic otitis media cases, Rıza Dündar, Erkan Kulduk, Kemal Fatih Soy, Mehmet Aslan, Ahmet yükkaldıran, Osman Kadir Güler, Can Özbay International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology 03/2015; DOI: 10.1016/j.ijporl.2015.02.037

8. F.K. Soy , C. Ozbay , E. Kulduk ,, R. Dundar , H. Yazıcı , E.U. Sakarya A new approach for cerumenolytic treatment in children: In vivo and in vitro study International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology 79 (2015) 1096–1100

 

Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1. Analysis of tympanosclerotic plaques via atomic force microscope and scanning electron microscope Aslan H, Basoglu MS, İlknur AE, Ozbay C, Eren E, Oguz Kilic D, Kulduk E, Ozturkcan S, Katilmis H.. J Med Updates 2012;2(3):89-93.

2. Rıza Dündar, Fatih Kemal Soy, Erkan Kulduk, Can Özbay, Yılmaz Özkul, Ahmet Yükkaldıran Tympanoplasty type 1 in the treatment of patients with sclerotic mastoid: anatomical and functional results J Med Updates 2014;4(3):94–98

3. Dündar, R., Kulduk, E., Soy, F. K., Sakarya, E. U., & Özbay, C. (2015). Necessity of mastoidectomy in patients with chronic otitis media having sclerotic mastoid bone: a retrospective clinical study. Kulak burun bogaz ihtisas dergisi: KBB= Journal of ear, nose, and throat, 25(3), 152-157.

4. Engin Umut Sakarya, MD., Erkan Kulduk, MD., Onur Gündoğan, MD., Fatih Kemal Soy, MD.,Rıza Dündar, MD., Ahmet Erdem Kılavuz, MD., Can Özbay, MD., Erdem Eren, MD., Abdulkadir İmre Clinical features of deep neck infection: analysis of 77 patients Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg 2015;25(2):102-108

5. Özbay Can, and Mustafa Şahin. "Ototoxic effect of topical rifamycin SV applied in the middle ear of rats." The Turkish Journal of Ear Nose and Throat 27.1: 31-38.


 

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

1. Orta fossa yaklaşımı ile fasiyal dekompresyonda yeni bir metod Erdem Eren, Mehmet Sinan Başoğlu, Aslıhan Gürcan Bingölballı, Hale Aslan, Amaç Kiray, Can Özbay, Sedat Öztürkcan, Hüseyin Katılmış 10. Uluslararası Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi

2. Timpanosklerozda serum matriks metalloproteinazların incelenmesi Hale Aslan, Mehmet Sinan Başoğlu, Ali Ekber İlknur, Banu Şentürk, Can Özbay, Hüseyin Katılmış, Sedat Öztürkcan 9. Uluslararası Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi

3. AFM ve SEM-EDX ile timpanoskleroz plaklarının topoğrafik yüzey görüntüsü ve elementer analizi Hale Aslan, Ali Ekber İlknur, Mehmet Sinan Başoğlu, Can Özbay, Duygu Oğuz Kılıç, Sedat Öztürkcan, Hüseyin Katılmış 9. Uluslararası Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi

4. Gastrik İçeriğe Bağli Orta Kulak İnflamasyonunda Vegf, İnos, Il-1β Ve Il-17 Ekspresyonu Artişi (Deneysel Tavşan Modeli) Başoğlu S. M., Eren E., Aslan H., Kolatan E., Özbay C., İnan S., Karaca F., Öztürkcan S., Katılmış H., 33. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi. Antalya, 2011.

5. Rosai-Dorfman Hastalığı : Olgu Sunumu Hale Aslan, Nezahat Erdoğan, Can Özbay, Sedat Öztürkcan, Hüseyin Katılmış 31. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi. Antalya,2009

6. Larenks Skuamöz Hücreli Karsinomlu Olgularda Yapılan Boyun Diseksiyonlarında 2b Bölgesinin Metastaz Oranı Dündar R., Katılmış H., Öztürkcan S., Özbay C., İlknur A. E., Aslan H., Başoğlu S., 31. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi. Antalya, 2009.

7. Larenksin Dev Polipoid Görünümlü Malign İğ Hücreli Tümörü: Olgu Sunumu Eşliğinde Histopatolojik Analizi Dündar R., Öztürkcan S., İlknur A. E., Başoğlu S., Gülüstan F., Özbay C., Etit D., 30. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi. Antalya, 2008.

8. Dispne Yaratan Dev Multinodüler Guatr Ve Eşlik Eden Larenks Karsinomu (İki Olgu) Özdemir İ., Öztürkcan S., Başoğlu S., Aslan H., Göğüş H.E., Özbay C., 29. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi. Antalya, 2007.

9. Konka bülloza ile Keros'a göre ön etmoid çatı arasında ilişki var mıdır ? Ahmet Hançer, Can Özbay, Ebru Bozdemir, Burcu Selek Akbaş, Seyithan Kırtay, Ömer Soy, Mehmet Ziya Özüer 37. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi. Antalya, 2015.

10. Ektraglandüler yerleşimli Whartin Tümörü Olgu Sunumu Ali Toka, Murat Doğan, Mahmut Demirtaş, Can Özbay, Mustafa Şahin. 37. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi. Antalya, 2015

. 11. Dış kulak yolunu oblitere eden temporal kemik osteomu. Mahmut Demirtaş, Murat Doğan, Can Özbay, Mustafa Şahin, Ahmet Onur Odabaşı 37. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi. Antalya, 2015. 9. Ozbay, C., Soy, F. K., Kulduk, E., Dundar, R., Yukkaldiran, A., Guler, O. K., & Koc, E. (2017). Boomerang-shaped vs. shieldshaped chondroperichondrial cartilage grafts for type 1 tympanoplasty in children: A study of 121 patients. Ear, Nose and Throat Journal, 96(10-11), 419-425.

Sayfa içeriği güncellenmektedir.
İçeriğin Devamı İçin Tıklayın